03 Jun 2021

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho BCFEX, một công ty tiền điện tử của Mỹ

Khách hàng: BCFEX
Lĩnh vực: Tiền điện tử
Địa điểm: Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam
Phạm vi: Nhận diện thương hiệu, quảng cáo số, tổ chức sự kiện, TVC
View this article in English

BỐI CẢNH
Khách hàng không chỉ là một đơn vị môi giới, mà còn là một nền tảng giao dịch đang nổi lên về thị trường tiền điện tử. Sau khi được thành lập tại Mỹ, nền tảng này được du nhập vào Anh, Hàn Quốc, Việt Nam, và một số thị trường khác.

Mặc dù vậy thì thương hiệu lại chưa được chú trọng thiết kế đến khi họ nhận ra tầm quan trọng của việc nhận diện nền tảng giao dịch với nhà đầu tư

THỬ THÁCH

Khách hàng đã gửi cho chúng tôi yêu cầu nâng cao nhận thức về thương hiệu quốc tế trong cộng đồng tiền điện tử, nơi tài liệu giao dịch phải được bản địa hóa và áp dụng dễ dàng dựa trên giá trị quốc tế của thương hiệu và sự tôn trọng văn hóa của nó ở mỗi địa phương

GIẢI PHÁP
Thị trường tiền điện tử là một thị trường đặc thù, nơi các nhà đầu tư thậm chí còn hơn cả ở định nghĩa của chữ “thông minh”. Người tham gia trò chơi đầu tư này yêu cầu thực tế và số liệu, con số rõ ràng, xu hướng tương lai, và lịch sử giao dịch rõ ràng mà họ tra cứu.

Đội ngũ thiết kế đã phác thảo nhiều phương án khác nhau, mặc dù chúng tôi nhận thấy sự mạnh mẽ ở màu đỏ và xanh đậm, thì việc bố trí chữ cái biểu tượng BCFEX một cách rõ ràng sẽ giúp định vị thương hiệu trong mắt nhà đầu tư hiệu quả.


HÌNH ẢNH

Danh thiếp và mỗi POSM được hiển thị rõ ràng thành hai phần. Phần gam màu trắng trong không gian bố cục rộng rãi thể hiện tư duy và tầm suy nghĩ của nhà đầu tư.

Và phần hình ảnh thương hiệu, bao gồm biểu tượng và chữ cái nghệ thuật được làm nổi bật ở giữa với mục đích tạo niềm tin nhanh chóng trong việc gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu và các hoạt động đầu tư ngay lập tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *