Thiết kế hồ sơ doanh nghiệp

29 May 2021

Thiết kế hồ sơ doanh nghiệp cho công ty kế toán thuế Vina Bookkeeping

Khách hàng: Vina Bookkeeping, thành viên của I-GLOCAL (Nhật Bản)
Phạm vi thiết kế: Hồ sơ doanh nghiệp song ngữ
View this article in English

MONG MUỐN

Trong kế hoạch tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, khách hàng đã đặt hàng thiết kế hồ sơ doanh nghiệp làm tài liệu thúc đẩy kinh doanh với đối tác của mình

NGỮ CẢNH

Khách hàng đề xuất profile có thể dùng để in hoặc gửi file pdf cho khách hàng, sử dụng những hình ảnh chân thực về hoạt động của công ty. Với mong muốn kết nối với khách hàng tới dịch vụ họ cung cấp

QUÁ TRÌNH
Chúng tôi tiến hành phân chia bố cục, lên nội dung trước khi thiết kế, bố trí tổng số trang nội dung chia hết cho 4 để đảm bảo hồ sơ có thể sử dụng ở dạng in hoặc gửi tài liệu mềm định dạng pdf.

KẾT QUẢ

Hình ảnh hồ sơ doanh nghiệp được thể hiện trẻ trung, hiện đại, nội dung mạch lạc được bố trí logic và phù hợp với dịch vụ kế toán thuế mà đối tác cung cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *