15 May 2019

Edward Vũ Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Tại Chuỗi Khách Sạn Vinpearl

Huấn luyện kinh doanh là một phần bắt buộc trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu của mình các tập đoàn khách sạn trong và ngoài nước đã không ngừng đa dạng hóa các buổi huấn luyện và đào tạo cho nhân sự của doanh nghiệp với mong muốn thể hiện sự chuyên nghiệp cao nhất trong mắt các chuyên gia và khách hàng.

Case study tại lớp học

Các nhóm bảo vệ đề tài tại lớp học

Group work tại lớp học

Nằm trong khuôn khổ đào tạo thường niên và kế hoạch phát triển Doanh nghiệp, Edward Vũ và VinPearl Hotel đã hợp tác triển khai chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng ngành khách sạn cho cán bộ nhân viên và cấp quản lý chủ chốt của chuỗi khách sạn Vinpearl City Hotel & Oasis

Chương trình mang lại thử thách không hề đơn giản nhưng hấp dẫn rất nhiều học viên bằng việc đăng ký tham gia bảo vệ đề tài tốt nghiệp với nhiều chủ đề thực tiễn, được yêu cầu hoàn thành bài viết và thuyết trình bảo vệ trong chỉ một tháng kể từ ngày đào tạo cuối cùng.

Những học viên bảo vệ tốt nghiệp thành công bằng tiếng Anh trong khóa đào tạo này đã được trao chứng nhận hoàn thành chương trình Giám Đốc Kinh Doanh Khách Sạn Quốc Tế EV – IDOS và được truy cập kết quả tốt nghiệp trên hệ thống học viên tốt nghiệp toàn cầu của Edward Vũ.

 

1 thought on “Edward Vũ Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Tại Chuỗi Khách Sạn Vinpearl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *