16 Sep 2018

Thông Cáo Báo Chí – Cập Nhật Mới Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Edward Vũ

Hà Nội, 16 tháng 09, 2018
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CẬP NHẬT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU EDWARD VŨ

Sách hướng dẫn Bộ nhận diện thương hiệu hay còn gọi là branding guideline là công cụ quản trị thương hiệu nhằm xây dựng tính cách thương hiệu trong tâm trí khách hàng thông qua các hoạt động truyền thông, truyền tải hình ảnh và phương châm kinh doanh của thương hiệu Edward Vũ tới công chúng.

Bộ nhận nhận diện thương hiệu cập nhật gồm :

H thống nhận diện nền tảng: Miêu tả chi tiết quy chuẩn bắt buộc khi sử dụng logo. Đây cũng là yếu tố quan trọng hình thành nền tảng của thương hiệu Edward Vũ. Mọi sự thay đổi phải xin ý kiến của ban truyền thông Edward Vũ.

Hệ thống ứng dụng: Cung cấp những hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các ứng dụng văn phòng, quảng cáo.

Hệ thống nhận diện online: Cung cấp những quy chuẩn bắt buộc khi thiết kế banner mạng xã hội, banner trên website, website hoặc landing page, hay chữ ký email điện tử

Bộ nhận diện thương hiệu Edward Vũ chỉ lưu hành nội bộ. Các đối tượng bên ngoài như các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty tư vấn, các bên thi công…khi hợp tác với Edward Vũ trong những công việc cụ thể cần tham khảo sách hướng dẫn Bộ nhận diện thương hiệu Edward Vũ.

XEM CHI TIẾT NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TẠI ĐÂY
Mọi yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Huấn Luyện Kinh Doanh Edward Vũ
024.777.999.00 | www.edwardvu.vn | contact@edwardvu.vn

HẾT THÔNG CÁO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *